Калининградоблбыт

Калининградоблбыт, см. "Бытсоюз".